fbpx

Regulamin Promocji

1. Organizatorem Promocji jest Sylvetka Atelier Sandra Wieliczko, ul. Robocza 39, 61-517 Poznań.

2. Czas trwania promocji ustalany jest indywidualnie do każdej z promocji z możliwością wydłużenia.

3. Usługi objęte promocją dostępne są w salonie Organizatora oraz na stronie www.sylvetka.pl w zakładce PROMOCJE.

4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procedury zapisu i komunikacji związanej z powiadomieniami

5. Organizator udziela rabatu od ceny cennikowej. Ceny, promocje i rabaty są dostępne na stronie internetowej Organizatora oraz w salonie. 

6. Promocje nie łączą się, chyba że Organizator postanowi inaczej.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania promocji bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.

8. Zabiegi promocyjne mogą być wykorzystane na zakup usług oferowanych w Sylvetka Atelier.

9. Rozpoczęcie korzystania z wykupionego zabiegu (serii zabiegów) promocyjnego powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu, chyba że na dzień transakcji Organizator wydłużył ten termin. W przypadku depilacji laserowej jest to czas na wykorzystanie pierwszego z nich, zachowując jednak rekomendowane odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi zabiegami.

10. Zabiegi niewykorzystane w w/w terminie przepadają bez możliwości zwrotu kosztów oraz możliwości wymiany na inny zabieg, chyba że Organizator postanowi inaczej.

11. Zabiegi oraz karty podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

12. W uzasadnionych przypadkach Organizator dopuszcza zmianę terminu wykonania wykupionych zabiegów. 

13. Zabiegów promocyjnych nie można nabywać poprzez karty podarunkowe i vouchery.

14. Zabiegi promocyjne można wykupić w salonie płacąc kartą lub gotówką bądź dokonując przelewu na rachunek firmy podany na stronie internetowej w zakładce „KONTAKT” .

15. Wykupienie zabiegów w ofercie promocyjnej wiąże się z akceptacją regulaminu salonu

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Contact

Napisz do nas
+ 48 534 433 507
info@sylvetka.pl