fbpx

Definicje:
a) Voucher/ karta podarunkowa: VOUCHER na określony zabieg i/lub pakiet zabiegów na określoną kwotę nabywany przez Klienta, zwanego dalej Kupujący, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną.
b) Sylvetka Atelier- salon gdzie nabywany i/lub realizowany jest Voucher/karta

 1. Vouchery umożliwiają do skorzystania z usług zgodnie z obowiązującym cennikiem salonu
 2. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem swoich danych pod numerem telefonu Salonu, bądź osobiście w Salonie.
 3. Voucher należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu / przed pierwszym zabiegiem z serii zabiegów. W karcie osobowej po każdym zabiegu zostanie zaktualizowana informacja o pozostałej kwocie/ ilości zabiegów do wykorzystania.
 4. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy od momentu jego nabycia. Na prośbę Kupującego ważność może być przedłużona.
 5. Vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 6. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych usług jest niższa niż wartość Vouchera, Salon nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 7. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Vouchera, Obdarowany dopłaca różnicę wg cennika.
 8. Jeżeli Voucher obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 9. Vouchery nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Salonie.
 10. Voucher może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Salonie.
 11. Voucher może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 12. Voucher nie może być wykorzystany do zapłaty za towary, kosmetyki dostępne w Salonie.
 13. W przypadku sytuacji nie regulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje właściciel Salonu.
 14. Ochrona danych osobowych:

a) Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Salonie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych
w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.

b) Administratorem danych osobowych jest Salon – sprzedawca, którego dane znajdują się w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej.

c) Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  15. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Voucherów. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.

Contact

Napisz do nas
+ 48 534 433 507
info@sylvetka.pl